MountainTrailAustria


Voorwaarden

• Wij raden je aan jezelf goed te verzekeren voor je reis. Denk hierbij aan reis-, ongevallen-, aansprakelijkheids-, ziektekosten- en annuleringsverzekering. Houdt er rekening mee dat niet alle reisverzekeringen alle (buitensport)activiteiten dekken. Check dit bij je (reis)verzekeraar.

• Alle activiteiten uitgevoerd door MountainTrailAustria zijn aangepast aan een zodanig niveau dat eenieder, met goede gezonde lichamelijke conditie in staat wordt geacht dit naar behoren te kunnen uitvoeren. De wandelingen zijn verdeeld in zwarte, rode en blauwe wandelingen. Zwarte wandelingen zijn voor geoefende wandelaars die een goede conditie hebben. Rode en blauwe wandelingen zijn met een normale gezonde conditie voor iedereen mogelijk. Mocht je een medische aantekening hebben dan dien je dit bij boeking al aan te geven.

• Voor een wandeling die je de juiste kleding te hebben. Een spijkerbroek is alleen op de wandelingen in het dal toegestaan. Verder dien je goede wandelschoenen te hebben (bij voorkeur enkelhoog/vanaf categorie B) en bescherming tegen de wind/regen. Vanaf de rode wandelingen ook iets te eten/drinken in een dagruzak voor onderweg. Niet voldoen aan deze eisen kan ertoe leiden dat de gids weigert je mee te nemen of de wandeling aangezien hij/zij verantwoordelijk is voor je veiligheid.

• Je bent zelf aansprakelijk voor de schade die je aan derden of aan materiaal van derden toebrengt.
MountainTrailAustria hanteert strikte veiligheidsnormen, doch deelname aan onze wandelingen, programma’s en activiteiten geschiedt ten allen tijden op eigen risico. MountainTrailAustria kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade en/of lichamelijk letsel, ontstaan binnen de tijdsduur van je arrangement.

Annuleringsvoorwaarden:
• Bij annulering tot 6 weken vooraf brengen wij je 25% van het totale factuurbedrag in rekening.
• Bij annulering van 6 tot 4 weken vooraf brengen wij je 50% van het totale factuurbedrag in rekening.
• Bij annulering vanaf 4 weken vooraf brengen wij je 100% van het totale factuurbedrag in rekening.

• Alle foto’s die MountainTrailAustria gemaakt heeft of die je ons toestuurt kunnen worden gebruikt op de site of facebook pagina’s. Mocht je daar een probleem mee hebben dan vragen wij je dit vooraf te melden.

Bedingungen

• Wir empfehlen eine Reise und Stornierungsversicherung.

• Alle unsere Aktivitäten sind für jeder mit einer normalen körperlichen Gesundheit machbar. Unsere Wanderungen sind aufgeteilt in Blau, Rot und Schwarz und Außenkategorie. Schwarz und Außenkategorie sind nur für erfahrene Wanderer.  

• Für unsere Wanderungen ist angepasste Wanderkleidung verpflichtet. Dazu gehören auch gute feste Wanderschuhe und selbstverständlich Wind und Regenschutz. Ab rote Wanderungen ist etwas zum essen und trinken mitnehmen in eine Tagesrucksack eine Verpflichtung. Ohne diese kann unsere Bergwanderführer weigern sie mit zu nehmen auf Tour.

• Sie sind immer selber verantwortlich im Fälle von Schaden an Dritten. Teilnahme an unsere Aktivitäten ist immer auf eigen Verantwortung.

Stornierungsbedingungen.
Stornierung innerhalb 6 Wochen 25% des Preises.
• Stornierung innerhalb 6 bis 4 Wochen 50% des Preises.
• Stornierung innerhalb 4 Wochen 100% des Preises.

• Alle Bilder welche unsere Bergwanderführer auf die Tour macht dürfen wir verwenden auf unsere Website oder Facebook bis widerruf.

Conditions

• We strongly advise a traveling and cancellation insurance.

• All activities organised by MountainTrailAustria are suitable for people with a normal physical condition. Our tours are dived in Black, red and blue categories. Black is for experienced walkers with a good physical condition, red and blue walks are suitable for everyone with a normal physical condition.

• To take part in in our tours you need to have the proper clothing. Jeans are only allowed on out valley tours. On all tours you need to have proper walking (mountain) shoes (we prefer the ankle high) and proper outdoor clothing and protection against wind and rain. On the red and blue walks you need to have something to eat and drink with you in a daybackpack. If you will or cannot comply tot these rules the guide can refuse to take you on tour because he or she is responsible for your safety.

• You are responsible for any damage you may cause to others or equipment of others.
MountainTrailAustria has strict safety measures. You are taking part of our tours at your own risk.

Cancelation conditions:
• Cancellation up to 6 weeks prior we will charge 25% of the total amount of your booking.
• Cancellation 6 to 4 weeks prior we will charge 50% of the total amount of your booking.
• Cancellation up to 4 weeks prior we will charge 100% of the total amount of your booking.

• We can use all pictures made during the tour by MountainTrailAustria on our website or Facebook page unless you disagree.

MountainTrailAustria
Francois Dophemont
Erzbachstrasse 300/2
5752 Viehhofen
Austria

Bank: AT47 3500 0000 0403 3502
UID: ATU ATU64384366